OPASTEET JA OPASTAMINEN

Huolella suunniteltu ja toteutettu opastaminen varmistaa, että asiakkaasi löytävät helposti etsimänsä reitit. Samalla oman henkilökunnan resurssit vapautuvat ylimääräisestä ohjaustyöstä. Oikein toteutetut opasteet lisäävät myös turvallisuutta toimitiloissa ja piha-alueilla.

Valomainokset, toimitilateippaukset ja ulko-opasteet ohjaavat asiakkaat selkeästi sisätiloihin. Sisäopasteet näyttävät kulkureitit lopulliseen kohteeseen. Varoitus- ja turvakilvillä informoidaan ja varoitetaan alueella tai toimitiloissa liikkuvia.

Sähköiset opasteet, infotaulut ja opastenäytöt mahdollistavat muuttuvan informaation esittämisen mm. aula- ja asiakastiloissa.

EasyDigital- järjestelmä on yrityksesi tarpeisiin räätälöitävä uusi markkinointi- ja viestintäkanava. Sisällön päivittäminen on nopeaa ja helppoa. Saat välitöntä hyötyä esimerkiksi kampanjoissa, erikoistarjouksissa tai uutuustuotteiden esittelyssä. EasyDigital soveltuu erinomaisesti alueelliseen tai kohdennettuun markkinointiin. Tarvittaessa tavoitat samalla viestillä usean paikkakunnan tai tietyn toimipisteenne asiakkaat.

  • Satavision_peab
  • Satavision_oma3
  • Satavision:_procenter
EASYDIGITAL
OTA YHTEYTTÄ MYYNTIIN